Skip to the content

Begravelse eller kremasjon?

Begravelse eller kremasjon?

Valget mellom begravelse eller kremasjon kan for mange være et vanskelig valg. Ikke alle har ytret et ønske om hva som skal skje med legemet etter at man er gått bort. Da er det opp til de etterlatte å avgjøre.

Dette valget må baseres på de etterlattes følelser og skjønn. Ofte vil tradisjoner i familien gi en pekepinn på hva den avdøde selv ville. Har avdøde selv arrangert en gravferd? Hvilket valg ble da tatt? Dette kan si noe om hva avdøde selv mente.

Dette er for mange vanskelig å snakke med de nærmeste om. Spør derfor gjerne venner av avdøde om de vet hva han eller hun ønsket. Dette kan kanskje gi svar på det vanskelige spørsmålet.

Dersom man velger kremasjon er det mest vanlig at urnen settes ned på en kirkegård enten på eget eller anonymt gravsted. I de senere år er det gitt tillatelse til å spre asken på godkjente steder enten ved fjellet eller på sjøen. Her kan du lese mer om askespredning.

 

DØGNÅPEN VAKTTELEFON

917 48 095

Ta kontakt med oss for mer informasjon når det passer deg.