Skip to the content

Seremoni

Seremoni

For mange er gravferdsseremonien den siste avskjeden med avdøde. Dagen da vi skal ta farvel med en vi er glad i, hedre et levd liv.

I Norge holder de aller fleste en gravferd etter Den Norske kirkes ordning. Men vi er behjelpelig med å tilrettelegge seremonier etter alle livssyn og religioner. Man kan velge å følge et trossamfunns ordning, eller velge å ordne en gravferd etter eget mønster.

I Den norske kirkes ordning har man utarbeidet en felles liturgi for hele landet, dog med visse lokale variasjoner. Denne seremonien er inndelt i en personlig del med minneord, og en kirkelig del med tekstlesning og andaktsord med bønn.

I Humanistisk gravferd er ritualet enklere. Der er det bygd opp mer personlig gjennom seremonien, dette kan du lese mer om her.

Sang og musikk er for mange en viktig del av seremonien. Musikken er en fin mulighet til å være med å hylle avdøde. I konferansen med oss er vi behjelpelig med å finne frem alternativer.

DØGNÅPEN VAKTTELEFON

917 48 095

Ta kontakt med oss for mer informasjon når det passer deg.