Skip to the content

Urnenedsettelse

Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.

Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kommunen eller gravlundsetaten som bistår ved urnenedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant fra begravelsesbyrået må dette avtales i forkant.

Byrået er behjelpelig med å avtale tid for urnenedsettelse. Det er også mulig å kontakte gravlundskontoret ved den aktuelle gravlunden direkte for å avtale tidspunkt. Ved enkelte gravlunder vil det kunne gis muligheter for å velge plassering av graven.

DØGNÅPEN VAKTTELEFON

917 48 095

Ta kontakt med oss for mer informasjon når det passer deg.