Skip to the content

Papirer og skjemaer

Papirer og skjemaer

Gravferdsstønad:

Vi er behjelpelig med å søke behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV.

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. 
Stønaden fastsettes årlig, og er for 2019 på opptil kr 23.990,-. I tillegg kan man, dersom det er over 20 kilometer fra dødssted til Begravelsesbyrået eller kirke/krematorium, søke om transportstøtte fra NAV. Pårørende må da betale en egenandel på kr 2.399,-. 

Er avdøde 18 år eller eldre blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 990 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Dette gjelder også for dødfødte barn og barn/ungdom som dør av sykdom eller ulykke.

Vi gir dere veiledning og informasjon om gravferdsstøtte, og søker på vegne av dere når det er grunnlag for støtte.

NAVs informasjon om gravferdsstøtte

DØGNÅPEN VAKTTELEFON

917 48 095

Ta kontakt med oss for mer informasjon når det passer deg.