Skip to the content

Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund AS

Vi driver vårt byrå med hjertet. I tillegg til det praktiske i bisettelsen/begravelsen, ordner vi papirer til det offentlige, dødsannonse, bestiller prest, trykker sangprogram, om ønskelig leier vi inn solist og pynter kirke-/seremonilokalet. Utover dette tar vi på oss ansvaret med å ordne bespisning og servering i minnesamvær samt formidling av monument/gravstein om dette er et ønske fra dere.

Vår historie

Historien om dagens begravelsesbyrå starter i 1974 da Ollvar Skaslien, som eide og drev Skaslien Gjestgiveri på Kirkenær sammen med sin kone Åse, startet Grue Begravelsesbyrå. Da Ollvar døde i 1983 ble Grue Begravelsesbyrå overtatt av hans sønner Morten og Ottar Skaslien.

Samtidig arbeidet Steinar Grønlund hos Reitans blomster på Kongsvinger, han overtok etterhvert firmaet, endret navnet og startet begravelsesbyrået Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund i 1984. I 2007 ville Steinar trappe ned sitt ansvar og overlot driften av byrået til Morten, dette førte de to begravelsesbyråene sammen under navnet Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund AS som vi kjenner det som i dag.

I dag arbeider disse i Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund AS:

Morten Skaslien

Morten Skaslien

Daglig leder

Morten har jobbet i Grue Begravelsesbyrå siden oppstarten i 1974 og ble daglig leder for begravelsesbyrået i 1983. Han har vært daglig leder for Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund AS siden 2007.

Steinar Bekkevold

Steinar Bekkevold

Gravferdskonsulent

Steinar har jobbet i Kongsvinger Begravelsesbyrå Grønlund AS siden høsten 2013.

Før det jobbet han 12 år i Gravferdsetaten i Oslo.

Ottar Skaslien

Ottar Skaslien

Gravferdskonsulent

Ottar har jobbet i byrået sammen med broren Morten siden oppstarten av Grue Begravelsesbyrå i 1974, men har nå hovedansvar for Skaslien Gjestgiveri AS.

DØGNÅPEN VAKTTELEFON

917 48 095

Ta kontakt med oss for mer informasjon når det passer deg.