Skip to the content

Sørgesamtale

Sørgesamtale

Tid for sørgesamtale avtales med dere, den kan være på vårt kontor eller hjemme hos dere.

Under denne samtalen tilrettelegger vi seremonien etter deres ønsker. Vi setter opp dødsannonse, blir enige om salmer og blomster under seremonien. Papirer til kirken, det offentlige, eventuelt andre trossamfunn fylles ut og sendes inn. Vi blir også enige om hvilken kistetype dere vil bruke. Om dere vil ha en solist til å synge, ordner vi dette og blir enige om hvilke sanger dere ønsker denne skal synge,

DØGNÅPEN VAKTTELEFON

917 48 095

Ta kontakt med oss for mer informasjon når det passer deg.